Door grote werkdruk “DataCenterKoeling” On Hold voor Midden-BrabantGlas.nl

August 1st, 2017

Door de grote werkdruk die aanwezig is bij de uitrol van het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas, waarbij 16 gemeenten en honderden vrijwilligers betrokken zijn, staat het koelbedrijf al vanaf de uitrol van KempenGlas nog steeds On Hold.
Zie de site www.Midden-BrabantGlas.nl voor de inhoud daarvan.

Midden-BrabantGlas

Midden-BrabantGlas

RCC schrijft over brandblussing bij directe buitenluchtkoeling

July 7th, 2014

RCC schrijft in hun speciale datacenter editie over toepassing van automatische automatische brandblussing bij een koelconcept met directe buitenluchtkoeling.

Het betreft hier e-Quest in Helmond waar de klant Rijkswaterstaat nu met 40 kasten op een zeer duurzame wijze gebruik maakt van een nog beschikbaar deel van fase 1 en voor een deel van de nieuwe fase 2 uitbreiding van dat datacenter.

E-Quest maakt daarbij gebruik van het koelconcept DataCenterKoeling™ dat in 100% van de tijd gebruik maakt van directe buitenluchtkoeling.

Rijkswaterstaat vereiste naast een Early smoke detectie systeem ook een automatische blusgasinstallatie.

Lees hier het volledige artikel

RCC artikel over duurzaam ColoCenter

July 7th, 2014

Het vakblad RCC heeft in de laatste uitgave een interview geplaatst met Alexander Lanting, directeur van het datacenter ColoCenter te Zoetermeer.

Hierin geeft hij de laatste gemeten PUE waardes die door gebruik van het DataCenterKoeling™ concept gedurende de toename van de datacenter bezetting nog steeds verder blijkt te zakken en nu rond de 1,12 ligt.

Lees hier het totale artikel.

Royal Haskoning DHV net een maatje te groot voor Datacenter Infra Solutions

November 11th, 2013

We feliciteren Royal HasKoning DHV met hun blauwe tulp.

Tijdens de finale met de laatste 3 finalisten bleek Royal Haskong DHV met hun innovatie op het gebied van waterzuivering toch een maatje te groot voor DataCenter Infra Solutions met het koelconcept DataCenterKoeling™.

 

DataCenterKoeling™ in de finale van de blauwe tulp!

October 29th, 2013

DataCenterKoeling is als een van de laatste 3 innovatieve duurzame bedrijven doorgedrongen tot de finale van de blauwe tulp in de categorie Energie en Chemical!

Op 8 november gaan we in Amsterdam pitchen voor de eerste plaats!

Voor meer details over de 3 overgebleven finalisten klik op deze link

In totaal hebben er meer dan 950 innovatieve bedrijven ingeschreven.

Meer nieuws  over wat is duurzaam kunt u vinden op deze link

Onze PUE waardes de laagste van Nederland

October 29th, 2013

Onze nieuwe video 2013  “DataCenterKoeling™ een bewezen proven technology” .

DataCenterKoeling™ blijkt ook tijdens de hittegolven Duurzaam én goed!

July 31st, 2013

DataCenterKoeling™ is dus ook tijdens een hittegolf een bewezen kwalitatief én betrouwbaar klimatiseringsconcept voor datacenters!

Zelfs bij de 2e Brabants hittegolf begin augustus 2013 waarbij in Helmond zelfs een piektemperatuur van 37,1°C voor kwam, bleef de temperatuur in de koudestraten van het datacenter van e-Quest in Helmond nog beneden de ASHRAE geadviseerde 27°C.

Hierbij wordt ook nog bewezen dat DataCenterKoeling™ het meest energiezuinige klimatiseringsconcept voor datacenters is!

DataCenterKoeling™ ook tijdens een hittegolf duurzaam én goed is een grote stap vooruit in onze proven technologie status.

Hittegolf-grafiek-DataCenterKoeling

Hittegolf-grafiek-DataCenterKoeling

Klik op de grafiek voor groot beeld.

Wilt u alles in detail zien met een toelichting klik dan hier op de link DataCenterKoeling-Result-Hittegolven-07_08-2013  

Toegetreden tot de Nederlandse innovatieve MKB Top 100

June 16th, 2013

Met enige trots mogen we vermelden dat DataCenter Infra Solutions met het DataCenterKoeling™ concept toegetreden is tot de Nederlands innovatieve MKB Top 100.

Al is het niet de hoogste plaats, we zijn in 2013 wel uit een selectie van meer dan 350 Nederlands meest innovatieve MKB bedrijven verkozen. Zie verslag hiervan op de Syntens site www.syntens.nl\innovatietop100 .

Wij gaan er in ieder geval erg trots op en gaan deze innovatieve bedrijfsvoering blijvend doorzetten.

MKB Top 100 2013

MKB Top 100 2013

 Verschil maken in crisistijd

Alle 100 genomineerde bedrijven hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het  gebied van product, dienst, proces of organisatie. Met de realisatie van deze vernieuwingen hebben ondernemers hun omzet verhoogd, hun voortbestaan zeker gesteld of bestaande producten verbeterd.

Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het MKB in staat is. Zij maken het verschil in de crisis en kunnen de economie aanjagen met vernieuwingen.

 

 

ColoCenter: eerste datacenter met Milieukeur voor klimaatbeheersing

May 15th, 2013

Nog geen jaar na publicatie van de criteria legt het Zoetermeerse datacenter ColoCenter de lat hoog door de certificering met Milieukeur Klimaatbeheersing bij datacenters.

“Het is ons eerste datacenter”, vertelt Alexander Lantink, directeur van ColoCenter. “Zelf kom ik uit de vastgoedsector, en mijn doel was om een leegstaand pand om te vormen naar een datacenter. Maar omdat we dus iets nieuws gingen doen, wilde ik het direct goed aanpakken, en de modernste technologieën toepassen. En aangezien ik dat ook wilde kunnen bewijzen, heb ik Milieukeur certificering aangevraagd.”

Koeling
De onderscheidende aanpak van ColoCenter zit ‘m met name in de benodigde koeling . Klik hier voor het complete artikel van het SMK. In pdf formaat ColoCenter-Milieukeur.

RCC schrijft 3 mooie artikelen over DataCenterKoeling™

January 2nd, 2013

RCC het vakblad van de NVKL vereniging van koude techniek en luchtbehandeling heeft twee zeer fraaie artikelen in hun vakblad geschreven over het koelconcept DataCenterKoeling™.

Het artikel 1 kunt u hier downloaden en het artikel 2 hunt u hier downloaden beschrijft ColoCenter in Zoetermeer als het meest duurzame datacenter van Nederland.

Tevens is er nog een artikel toegevoegd dat dieper ingaat op de kansen om door verduurzaming van datacenters miljoenen euro’s in de exploitatiekosten te kunnen besparen. Ook het handhavingsbeleid wordt daarin besproken.

Engelse versie AgentschapNL brochure

September 20th, 2012

Het AgentschapNL heeft een engelse versie uitgebracht van de bruchure duurzaam Duurzaam koelen van datacenters onder de naam sustainable cooling for data centres.

Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters is beschikbaar

July 2nd, 2012

DataCenter Infra Solutions is de initiatiefnemer geweest voor het op de markt brengen van een milieukeur voor het koelen van datacenters. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek hebben een groot aantal marktpartijen de bal opgepakt en hebben daarvoor criteria opgesteld. Alleen op basis van een toetsing van een onafhankelijke partij op die criteria is het mogelijk dat een datacenter eigenaar/beheerder een milieukeur kan verkrijgen. Het kaf kan nu eindelijk van het koren worden gescheiden.

Het certificatieschema Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters is met ingang van 1 juli 2012 gepubliceerd. Diverse bedrijven uit de sector en gemeenten droegen actief bij aan de ontwikkeling van dit Milieukeur certificatieschema.

Het Milieukeurcertificaat heeft betrekking op klimaatbeheersingssystemen van een datacenter. Door te voldoen aan de criteria van het certificatieschema kunnen datacenters een aanzienlijke energiebesparing en milieuwinst (onder andere minimalisering van de CO2-uitstoot) realiseren.

Lees het complete SMK bericht.

 

ColoCenter meest duurzame datacenter van Nederland

June 1st, 2012

ColoCenter wordt het duurzaamste datacenter van Nederland!

Zo is te lezen in het artikel van het AgentschapNL.

Door gebruik te maken van ons koelconcept DataCenterKoeling™, door ons vanaf het begin mee te laten denken in de ontwikkeling van het nieuwe datacenter en daarnaast een erg goede UPS aan te schaffen, komt ColoCenter in Zoetermeer tot die extreem lage PUE waarde van 1,1.

We zullen u toekomstig ook op de hoogte houden van de werkelijk gemeten waarden in de praktijk.

 

Het milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters binnenkort beschikbaar

April 8th, 2012

Ook uw commentaar kan een positieve bijdrage leveren aan de voorgestelde criteria voor het milieukeur voor klimaatbeheersing bij datacenters!

Download de bijlage “concept MKcertificatieschema DCK 050412” en stuur vóór 14 mei 2012 uw commentaar aan de projectleider van het SMK ivlot@smk.nl.

Op 14 juni staat de vaststellingsvergadering gepland en kan, als alles volgens plan gaat, men er vanaf die datum vol mee aan de slag en kan “het kaf van het koren gescheiden worden” binnen de echt duurzame datacenterkoeling systemen!

Ook Uw mening is voor ons van het grootste belang.

Onze MVO bijdrage aan een betere toekomst

December 29th, 2011

Onze koningin Beatrix zei in haar kerstboodschap:
“Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.
Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen.
Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van immateriële waarden die zin geven aan beschaving.”

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vermeld ons koelconcept DataCenterKoeling™ zeer uitvoerig in hun nieuwe factsheet en brochure:
“Het concept DataCenterKoeling™ reduceert het energieverbruik fors ten opzichte van traditionele koelsystemen. Het gevolg: geen investering in een koelmachine, een optimale besparing aan energie, op een uiterst duurzame manier.”
In de brochure, hoofdstuk 2 en 3, wordt een inhoudelijke beschrijving van het 80% energiebesparende koelconcept DataCenterKoeling™ gegeven.

Uw besluitvorming kan vanaf nu ook de kwaliteit van de toekomst bepalen!

Hoe wij daar met onze ruim 30 jarige datacenter ervaring een duurzame invulling aan hebben gegeven kunt u in de onderstaande video zien.
(Met een “gezond boerenverstand” en een eigen maatschappelijke visie, naast de ervaring met al honderden jaren in gebruik zijnde technieken versus het dagelijks bezig zijn met de meest complexe installaties en technieken, is dit duurzame gepatenteerde koelconcept ontstaan).

Met dank aan de Rabobank die mij deze, door Double 2 Mediaproducties geproduceerde, video geschonken heeft als 1e prijswinnaar van de Herman Wijffels pitch Award 2010.

Kersttoespraak Koningin Beatrix

December 27th, 2011

In de kersttoespraak 2011 breekt onze koningin een lans voor duurzaamheid.

Een letterlijk genomen deel uit die kersttoespraak:

“Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten.
Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen.
In het handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord:
”De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht.”
Duurzaamheid wordt dat vandaag genoemd.
Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid, maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft.
De aarde die het leven voedt, maar niet voor zichzelf kan spreken, moet een stem krijgen.
In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.
Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in de praktijk te brengen.
Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik.
Kritisch bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden.
Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoordelijke productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat.
Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.
Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen.
Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van immateriële waarden die zin geven aan beschaving.”

DataCenter Infra Solutions sluit zich volledig aan bij deze kerstboodschap en wenst u allen ook een gezond en voorspoedig 2012.

Stroomverbruik datacenters kan fors omlaag

December 22nd, 2011

Het bericht van Agentschap NL dat het stroomverbruik in datacenters fors omlaag kan is door vrijwel de gehele schrijvende pers overgenomen.

Agentschap NL had daarover een persbericht uitgebracht en daarover een factsheet en brochure opgesteld.

Ook onze kinderen moeten toekomstig nog kunnen beschikken over een leefbaar klimaat.

Zoek op “Stroomverbruik datacenters kan fors omlaag” en merk op dat het een “hot item” is en terecht steeds meer aandacht krijgt.

Video DataCenterKoeling™ op YouTube

December 20th, 2011

De video van de rookproef koeldak test waardoor het voor de kijkers veel sneller wordt.

Via ons nieuwe eigen kanaal op YouTube kunt u direct al onze video’s inzien.

Persbericht Agentschap NL. Duurzame koeltechnieken nu te koop!

November 29th, 2011

Persbericht Koeling datacenters Utrecht, 28 november 2011.

Duurzaam koelen van datacenters – zonder gebruikmaking van koelmachines – is nu mogelijk. Innovatieve bedrijven hebben duurzame koeltechnieken ontwikkeld die energiezuinig en rendabel zijn en bijdragen aan groene groei van de sector.

Zie wat Agentschap NL over ons koelconcept DataCenterKoeling™ schrijft in de ANL factsheet “Duurzaam koelen van datacenters“:

DataCenterKoeling™ van Datacenter Infra Solutions

Het concept DataCenterKoeling™ reduceert het energieverbruik fors ten opzichte van traditionele koelsystemen. Dat gebeurt via het ActiefKoeldak™ in de serverruimte en een luchtconditioneringsunit, waarin toevoer van koele buitenlucht plus verdampingskoeling van StatiqCooling. Het gevolg: geen investering in een koelmachine, een optimale besparing aan energie, op een uiterst duurzame manier.

Zie ook de uitgebreide Brochure van het Agentschap NL “ANL brochure Duurzaam koelen van datacenters deel1”. Voor complete versie zie de site van het Agentschap NL.

Ook de nieuwe EIA lijst 2012 en de MIA/VAMIL lijst 2012 zijn beschikbaar en vertonen nogal wat wijzigingen. Voor bestaande datacenters is er erg veel te winnen!

Technieken en praktijkverhalen nu gebundeld

Agentschap NL ondersteunt bedrijven die willen overstappen op duurzame koelsystemen met advies en financiële regelingen. De nieuwe brochure ‘Duurzaam koelen van datacenters’ gaat uitgebreid in op de duurzame koeltechnieken die, na een gedegen testperiode in operationele datacenters, sinds kort als proven technology beschikbaar zijn. De brochure en een factsheet zijn te downloaden op www.agentschapnl.nl/content/brochure-duurzaam-koelen-van-datacenters. Hierin vindt u zowel de leveranciers van de technieken als de datacenters die er al gebruik van maken. Want de tijd is rijp om verduurzaming binnen datacenters verder vorm te geven. Doet u mee?

Een voorbeeld: 10% van het elektriciteitsgebruik van Amsterdam komt voor rekening van datacenters. Vooral het koelen vraagt veel energie: 30 tot 50% van het totale energieverbruik van een datacenter. Daar komt bij dat conventionele koelmachines klimaatonvriendelijk zijn vanwege het gebruik van chemische koudemiddelen.

De technieken verlagen het energieverbruik van datacenters met 30% of meer, waardoor een EUE (verhouding totaal energieverbruik/IT-verbruik) van minder dan 1.2 haalbaar wordt.

Duurzame koeling heeft vele voordelen

De innovatieve technieken maken gebruik van koude buitenlucht, waterverdamping, koude uit de bodem of uit diepe plassen. Het zijn duurzame koelmethoden, die nog een tweede belangrijk aspect kennen: ze sparen elektrisch vermogen uit, leiden niet tot meer watergebruik en zijn rendabel. Voor wie ze toepast in een datacenter, snijdt het mes dus aan twee kanten. Richard Boogaard van SmartDC: “Duurzame koeling biedt voordelen op meerdere vlakken. Het is altijd beschikbaar, energiezuinig, gebruiksvriendelijk en geeft een betere luchtkwaliteit.”

Agentschap NL – onderdeel van het ministerie van EL&I – ondersteunt zowel koploperbedrijven die de innovatieve koeltechnieken op de markt brengen, als datacenters die kiezen voor duurzame koeling.

We breken door op de markt! Artikel op Sprout.nl.

October 24th, 2011

Vanmorgen is er een artikel geplaatst op Sprout.nl.

De erkenning vanuit de markt voor ons zeer duurzaam en 80% stroomkosten besparende koelconcept DataCenterKoeling™ komt langzaam op gang. Voldoen aan de MJA afspraken wordt simpel.

Je kunt het artikel vinden door hier op te klikken.