DataCenterKoeling™ Duurzaam én goed

Koelen is heel simpel als je de juiste hoeveelheden lucht op de juiste plaats weet toe te dienen   Te mooi om waar te zijn

Koelen is heel simpel als je de juiste hoeveelheden lucht op de juiste plaats weet toe te dienen.

DataCenterKoeling™ is een innovatief koelconcept op basis van het koelen met directe buitenlucht. Het is in samenwerking met grote partners zoals Agentschap NL, DMB gemeente Amsterdam, Getronics/KPN en Peutz ontwikkeld en wordt door zeer gerenommeerde MKB bedrijven op de markt wordt gebracht en het is een innovatie van….

Bij een betrouwbaar koelsysteem dat altijd beschikbaar moet zijn voor uw datacenter spelen vele vragen zoals; hoezo duurzaam, de voordelen, vermindering CO2 uitstoot, kosten, subsidie mogelijkheden enz. Met een toelichting op deze internetsite willen we u informeren over….

Het koelconcept verminderd het stroomverbruik met 80% en verminderd de CO2 uitstoot zelfs met meer dan 90%! Daarnaast gebruikt het koelconcept helemaal geen chemische koudemiddelen meer omdat we daarbij geen koelmachines meer toepassen, maar slim gebruik maken van gewoon leidingwater als koelmiddel. Daarnaast zijn er nog veel meer voordelen voordelen….

Als DataCenter Infra Solutions en betrokken partners willen we aan u de genoemde voordelen aantonen en pas nadat ook u voor de volle 100% overtuigt bent zal de win-win-win gaan ontstaan. Samen met u de uitdaging aangaan om….

We willen u in het kader van ons MVO gedrag informeren over onze beste bedoelingen om u te helpen met zo veel als mogelijk onafhankelijke, volledig juiste en steeds de laatste versies van desbetreffende informatie. Echter ook wij zijn hardwerkende mensen en de bijgesloten disclaimer….

Het buitenweer op dit moment


innovatie

Een innovatie voor het koelen van datacenters

DataCenterKoeling™ is een innovatief koelconcept dat ontwikkeld is voor het koelen van datacenters. Het was zeker als baanbrekend te zien bij de eerste introductie eind 2009 maar heeft zich ondertussen bewezen als goed en betrouwbaar en levert een bewezen besparing van 80% op het stroomverbruik. Het is door Top

informeren

Welke informatie kunt u op deze site vinden?

Met deze internetsite wil DataCenter Infra Solutions u inhoudelijk informeren over het product zelf maar ook over alle overige factoren die voor u, maar ook voor ons, van groot belang zijn.

Wie staan er achter “het product”, wat is het maatschappelijk belang in deze, wat betekent dit koelconcept voor de People, Planet en Profit?   

Hoe is die innovatie ontstaan en wat betekend dat voor de kwaliteit van het koelconcept?

Hoe het technisch in elkaar zit kunt u vinden op de pagina “De Techniek” .

Daarnaast proberen we u ook een antwoord te geven op de vraag hoe u als bedrijfsinkoper of als verantwoordelijke voor het inkoopbeleid het kaf van het koren kunt scheiden bij het aanschaffen van een zeer bedrijfszeker koelsysteem voor uw datacenter.

Ook willen we u een antwoord geven op de vraag hoe u maximaal gebruik kunt maken van de door de overheid geboden (financiële) ondersteuning bij de aanschaf van een groen en kostenbesparend koelsysteem en waar u die ondersteuning dan kunt vinden.

Zie de disclaimer die van toepassing is op deze gehele site.

Top

voordelen

De voordelen van het datacenter koelconcept

Het koelconcept geeft een in de praktijk bewezen besparing op het stroomgebruik voor de koeling van meer dan 80% ten opzichte van de nu veelvuldig toegepaste DX koelsystemen. Dit vertaalt zich in een energiebesparing en CO2 reductie voor het gehele datacenter van meer dan 25%.
U mag het ook zien als het meer dan 25% extra financieel voordeel kunnen behalen met uw datacenter.

Door daarbij ook nog gebruik te maken van gewoon leidingwater als koelmiddel zonder daarbij koelmachines met milieu schadelijke koudemiddelen toe te passen, ontstaat er, zoals we verder op de pagina“waarom duurzaam” hebben omschreven, een maximale reductie van (CO2 en niet CO2) broeikasgassen.

Hier is uw kans!

Hét betrouwbaarste en meest groene datacenter koelconcept!

 • Wilt u een nog hogere betrouwbaarheid van uw datacenter koeling?
 • Wilt u een CO2 reductie van meer dan 80% op uw koelinstallatie?
 • Wilt u meer dan 25% energiekosten besparen in uw totale datacenter?
 • Wilt u weten hoe u de aanschaf van koelmachines kunt vermijden?
 • Wilt u per vandaag de MJA en/of Code of Conduct afspraken al nakomen?
 • Wilt u een DataCenter infrastructure Efficiency (DCiE) bereiken van >85%?
 • Wilt u ook daadwerkelijk MVO inkopen en een ROI van <2 jaar?

Top

uitdaging

De uitdaging !

De groei van digitaal dataverkeer heeft er toe geleid dat de Informatie en Communicatie Technologie branche (afgekort: ICT) een van de meest energie-intensieve sectoren is geworden in het afgelopen decennium. De gehele maatschappelijke cultuur “dwingt ons als het ware” om efficiënt om te gaan met energie. Vooral de ICT-branche moet daarin het voorbeeld zijn omdat ICT juist zorg zal moeten gaan dragen voor die energie efficiëntie van ons totale stroomverbruik.

De Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2020 (MJA3) is een vrijwillige – maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In dat kader is de MJA3 gemaakt voor het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Met als resultaat dat de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dienst vermindert. MJA heeft betrekking op activiteiten binnen het bedrijf en in de keten, en op duurzame energie.

Intensivering MJA door het ondertekenen van de MJA(3)

Op hoofdlijnen houdt de intensivering in dat:

 • Bedrijven zich inspannen om een gezamenlijke doelstelling te bereiken van 30% energie-efficiency verbetering in de periode 2005-2020. Door rekening te houden met de voor MJA2 al gerealiseerde energie-efficiency verbetering van gemiddeld 15% in de periode 1998-2005 komt dit neer op 45% in de periode 1998 – 2020;
 • Bedrijven zich in hun energie-efficiencyplannen (EEP’s) richten op deze doelstelling. Dit betekent 8% over een planperiode van 4 jaar. Bedrijven moeten een motivatie geven indien zij een lagere doelstelling formuleren. Zo wordt voorkomen dat bedrijven onder omstandigheden als ’achterblijvers’ zouden kunnen worden bestempeld;
 • Brancheorganisaties de mogelijkheid krijgen een routekaart voor de sector op te stellen. Deze biedt inzicht in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor mogelijk aanzienlijke energie efficiency verbeteringen;
 • De overheid een verruiming aanbiedt van de huidige facilitering om bedrijven en branche-organisaties hierin te ondersteunen;
 • De provincie en gemeenten als bevoegd gezag vooral bij de niet deelnemers aan de MJA handhavend optreden op basis van de Wet milieubeheer, met betrekking tot de naleving van energievoorschriften. Daarnaast zullen de gemeentes in de controlefrequentie (handhaving) deelname aan MJA laten meewegen.

De volledige tekst van de MJA3 kunt u vinden op de pagina duurzaam inkopen of op de rechterzijde van deze pagina onder de kop ‘Handige links’.

Top

Disclaimer

******************************************************************

Hierbij vermeld dat u en/of uw organisatie geen enkel recht kunnen ontlenen aan wat is vermeld op deze internetsite en dat DataCenter Infra Solutions B.V. hierbij ook geen enkele aansprakelijkheid accepteert voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. Uitdrukkelijk vermeld dat we ook geen zekerheden kunnen geven dat er geen andere wegen zijn die ook tot een goed eindresultaat of mogelijk zelfs tot een beter eindresultaat kunnen leiden. Dat kan veroorzaakt worden door (nog) niet uitputtende informatie over het betreffende onderwerp en/of interpretatie verschillen en/of wijziging in wet en regelgeving.

Als verkopende partij hebben we hierbij ook directe commerciële belangen. Echter ook wij kennen onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn MVO partner en handelen hierbij integer en naar alle eer en geweten. We maken hierbij zo veel als mogelijk gebruik van originele documenten en verwijzingen naar de sites waar de laatste versies beschikbaar zijn.

Mocht u echter nog onvolledigheden, interpretatieverschillen en/of mogelijk zelfs onwaarheden constateren dan verzoeken we u die per omgaande te melden aan DataCenter Infra Solutions.

Ook voor gewenste aanvullingen en vernieuwende ideeën staan we zeker open.

*******************************************************************

Top