DataCenterKoeling™ Duurzaam én goed

Kwaliteit is volgens ons nog steeds het Voldoen aan de verwachtingen van de klant. Juist dát te leveren wat de klant er van verwacht en ook nog onder de door de klant verwachte condities.

Onze innovatie is ontstaan vanuit dit uitgangspunt. Als adviseur voor de (her)inrichting van datacenters lopen we bij klanten vaak in het spanningsveld tussen de facilitaire organisatie en de ICT organisatie. Bij de complexere organisaties kom daar vaak ook nog het bouwbureau voor nieuwbouwprojecten en andere externe adviseurs met meestal dikke bestekken bij. Kunt u zich vinden in onze beantwoording van; Wat is nu die klantvraag en wie is eigenlijk de klant….

Als goed inzichtelijk is wat die klantvraag werkelijk is en alle daarvan afgeleide aanvullende vragen zijn inzichtelijk dan lijkt een innovatie als vanzelf te ontstaan. Het uitwerken daarna is in feite een invulling geven,- en het voldoen -aan, die hoofdvraag en zoveel mogelijke daarvan afgeleide vragen. Waarom dit nieuwe koelconcept een innovatief en kwalitatief koelconcept is….

Om u als klant te kunnen helpen bij uw vragen zoals energievermindering, CO2 uitstoot vermindering, geen gebruik meer hoeven te maken van milieuschadelijke koelgassen, minder investering en nog veel daarvan afgeleide oplossingen, dan moet er echter nog wat meer gebeuren. We kennen allemaal wel het verhaal van Philips met die eerste video recorder, die kwalitatief beter aan de vraag van de klant voldeed door een betere beeldkwaliteit, maar hield daarbij geen rekening met de rest van de markt. De markt ging een ander type banden produceren en die mooie innovatie bloeide dood en de klanten bleven teleurgesteld met een niet bruikbaar systeem achter. De externe factoren….


klantvraag

De vraag van u als klant

Betrouwbaarheid nog steeds hét belangrijkste punt waar het om gaat bij datacenters.
Uw werkplekgebruikers zullen die ICT beschikbaarheid die zij er van verwachten ook moeten verkrijgen en kunnen behouden.

Het is onze overtuiging daar met ons nieuw en innovatief koelconcept een grote bijdrage aan te gaan leveren. Omdat dit koelconcept pas net op de markt komt zal deze innovatie zich in de praktijk, en over een langere periode, nog moeten bewijzen, en we u daarover, door het uitvoeren van metingen en publicaties steeds op de hoogte zullen houden.

We durven de uitdaging aan, om naast het meest groene, meest milieuvriendelijk en daarnaast ook nog hét betrouwbaarste koelconcept te zijn en zullen het open naar u communiceren tijdens een demo koelproject en nog voordat de eindresultaten vast staan.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), als geheel merkonafhankelijke partij, heeft hiervoor een aanbieding aan ons uitgebracht en zal ook over de door ons toegepaste techniek gaan publiceren. Dit in het verlengde van het door Niels Sijpheer van ECN, in opdracht van de gemeente Amsterdam, uitgebrachte rapport over rapport over het energie besparen in datacenters ECN_datahotel_2008 (PDF 1.556Kb). Indien het door u is gewenst, dan kunt u door het aanvraagboxje rechtsboven in te vullen via E-mail op de hoogte gehouden worden van alle ervaringsresultaten die we op dit moment met ons nieuwe koelconcept opdoen.

Bij de meeste bedrijven is een kwalitatieve ICT beschikbaarheid aan de gebruikers een soort van levensbelang geworden. Zonder ICT beschikbaarheid staat zelfs het gehele bedrijf stil en kost vaak ook erg veel geld. Dit bestaat uit directe en indirecte kosten tot zelfs niet in te schatten kosten veroorzaakt door imagoschade.

De koeling is een van de factoren die een zeer grote invloed heeft op uw datacenter.

Top


innovatief-kwalitatief

Waarom een innovatief en kwalitatief koelconcept?

In principe hét betrouwbaarste en meest groene datacenter koelconcept!

 • Wilt u een nog hogere betrouwbaarheid van uw datacenter koeling?
 • Wilt u een CO2 reductie van meer dan 70% op uw koelinstallatie?
 • Wilt u meer dan 20% energiekosten besparen in uw totale datacenter?
 • Wilt u weten hoe u de aanschaf van koelmachines kunt vermijden?
 • Wilt u vandaag al de MJA en/of Code of Conduct afspraken nakomen?
 • Wilt u een DataCenter infrastructure Efficiency (DCiE) bereiken van >80%?
 • Wilt u ook daadwerkelijk MVO inkopen en een ROI van <1 jaar?

Dat het ook een echt innovatief koelconcept is zal, met het daadwerkelijk realiseren van wat verder op deze site staat beschreven, ook voor u, niet meer ter discussie staan.
Aan kwaliteit zou het echter nog wel kunnen ontbreken.
We zullen dit op deze pagina wat nader beschouwen en onderbouwen.

Het ActiefKoeldakbezit geen enkele actieve component, zelfs geen ventilator. In de praktijk zal hij wel van een onderhoud afsluitklep voorzien worden zodat u handmatig in staat wordt gesteld de helft af te sluiten (de andere helft levert op dat moment dan de volle 100% waarbij de ventilator dan wel harder zal moeten pompen en er meer stroomverbruik zal zijn) zodat u tijdens het volledige koelen zonder overlast het geperforeerde textiel doek aan de halve onderzijde kunt vervangen om het uit te wassen of na 10 jaar te vernieuwen.

Het ActiefKoeldak heeft dus geen enkele kans van uitvallen en zal altijd 365 dagen 24uur per dag en beschikbaar staan en daarop zal slechts, afhankelijk van de omgeving, van 1 keer per jaar tot 1 keer in de 3 jaar reinigingsonderhoud uitgevoerd moeten worden. De volle 100% beschikbaarheid!

De LuchtBehandelingsKast (LBK) van het DataCenterKoeling koelconcept is bij een enkelvoudige uitvoering intern al redundant uitgevoerd met een dubbele ventilatorsectie. Door een gekozen overcapaciteit van de 2 separate volledig regelbare ventilatoren is het normale stroomverbruik altijd absoluut minimaal en zal in geval van calamiteiten de ene ventilator stil komen liggen en de andere op maximale (over)capaciteit gaan functioneren waardoor in de worst case situatie altijd nog 70% van de totale koelcapaciteit beschikbaar blijft om te koelen.

De toegepaste koelblokken in de LBK zijn daarbij van StatiqCooling die daarmee zelfs de 2e plaats van de top 100 bereikte bij Persbericht MKB Innovatie Top 100 15-05-2009 (PDF 94Kb).

Zoals Peter Uges daarbij vermelde: ‘Het statische principe houdt in dat je met 1 ventilator in combinatie met dauwpuntkoeling zonder andere draaiende delen een installatie kunt laten lopen. Daarnaast maakt het bedrijf louter gebruik van kunststof, waardoor het onafhankelijk is van de kwaliteit van de te koelen lucht. Dat betekent dat het systeem vrijwel overal te plaatsen is en zonder corrosiegevaar.

Het onderhoud blijft dan ook beperkt tot wat schoonmaak activiteiten afhankelijk van de omgeving. De koelblokken zelf zijn en blijven altijd volledig gesloten zonder verder onderhoud.

Weinig actieve componenten in een koelinstallatie betekent naast een laag energiegebruik dus ook weinig kans op storingen en geeft ook nog eens zeer lage onderhoudskosten. Dus de uitspraak van “hét duurzaamste en hét betrouwbaarste” datacenter koelconcept wat op dit moment op de markt is, is een zeer goed te verdedigen uitspraak.

Door daarbij ook nog voor partners te kiezen die het op een MVO wijze uitvoeren van activiteiten ook echt serieus nemen zult u daardoor ook verzekerd zijn van het 100% MVO inkopen als u bij ons het DataCenterKoelingkoelconcept inkoopt.

Top


externe factoren

De van invloed zijnde externe factoren

De maximale Kwaliteit leveren is toch dát product aan de klant leveren dat aan alle, door die klant gewenste, doelstellingen voldoet.

We zullen eens een kleine opsomming van wat externe factoren geven die te maken hebben met het optimaal koelen van een datacenter:

 • Garanties die afgegeven worden door apparatuur leveranciers;
 • Het voldoen aan de Code voor Informatiebeveiliging (CvI);
 • Onderhoudsdienst facilitair;
 • ICT afdeling die de ICT apparatuur plaatst en onderhoud;
 • Procedures voor het onderhoud en uitvoeren van mutaties;
 • Capaciteitsmanagement voor het datacenter;
 • De omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid(RV waarde);
 • De toegang tot het datacenter door bedieningspersoneel;
 • De benodigde luchtverversing voor het bedieningspersoneel;
 • De toegestane overlast tijdens het uitvoeren van werkzaamheden;
 • Is het de eigen organisatie die apparatuur plaatst of externe klanten (datahotel);
 • Enz enz.

Om maar direct met de toelichting daarop te beginnen:

 • Uiteraard moet altijd voldaan worden aan alle door al die fabrikanten gestelde eisen! We hebben die 100% zekere fabrieksgarantie verstrekking als minimale eis genomen!
 • De Facilitaire onderhoudsdienst voor het 365 dagen 24 uur per dag in de lucht houden van alle facilitaire systemen en dus ook de koeling (weinig onderhoud en geen storingen);
 • De ICT afdeling moet, in overleg met de facilitaire dienst, rekening houden met de geplande maximale capaciteiten per kast of kastenrij (extra apparatuur vraagt bijvoorbeeld meer stroom en meer koelvermogen en wordt er daarbij ook voldoende zaalspreiding in de warmte ontwikkeling aangebracht);
 • Procedures (onderlinge afspraken) dienen opgesteld te worden tussen alle betrokken afdelingen en de eindgebruikers om een maximale veiligheid en beschikbaarheid te bewerkstellen (zie hier ook de Code of Conduct en de Code voor Informatiebeveiliging);
 • Capaciteitsmanagement is alleen realiseerbaar als er ook daadwerkelijk gehandeld wordt volgens de afgesproken procedures;
 • De temperatuur en RV waarde van de buitenlucht maar ook binnen het gebouw omdat die een behoorlijke invloed uitoefenen op het koelsysteem;
 • De toegang door het bedieningspersoneel om reden van veiligheid en de benodigde voorzieningen zoals verlichting en alle overige ARBO zaken;
 • Voldoende verse lucht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden spreekt voor zich;
 • De overlast die veroorzaakt wordt tijdens het uitvoeren van uitbreidingen en wijzigingen waarbij de dienstverlening ongestoorde doorgang moet blijven vinden;
 • Zeker ook is van belang om te weten of in het datacenter alleen apparatuur voor de eigen organisatie is geplaatst of voor diversen derden waardoor een planbaar down vrijwel onmogelijk goed planbaar is (voor de eigen organisatie is er vaak op zondagmorgen vroeg nog wel een gaatje te vinden).

Dit is een greep uit de externe factoren die we bij het uitwerken van onze innovatie puntje voor puntje doorgenomen hebben om daar tekens de beste oplossing voor te vinden en in het koelconcept mee op te nemen. Het koeldak wordt daarom bijvoorbeeld geprefabriceerd aangeleverd om in een bestaand datacenter geen boor of slijpwerkzaamheden uit te hoeven voeren. Voor het vastzetten van gootjes, of wat je verder in de toekomst nog nodig denkt te hebben is alles uit montageprofielen opgebouwd zodat daar moertjes ingeschoven kunnen worden zonder te hoeven boren. Zo kan er ook met textiele lucht aanvoerslangen gewerkt worden (laag van gewicht en via een spanleiding op te hangen en makkelijk aan te brengen in een bestaande omgeving).

U kunt binnenkort via het internet, en op elk gewenst tijdstip, weekend, dag of nacht, gaan volgen of we ook gedurende alle klimaat omstandigheden in staat zijn altijd en blijvend aan die klantwens te voldoen. Vul daarvoor de reactiebox in en we zullen u ook steeds op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Top