Haalbaarheidsonderzoek milieukeur datacenterkoelsystemen positief

Het SMK heeft het door CREM uitgvoerde haalbaarheidsonderzoek voor een milieuker voor datacenterkoelsystemen. Zie het Eindrapport haalbaarheidsonderzoek Milieukeur datacenterkoeling 23 juni 2010 dat is afgerond met een positieve advies. Hierop zal de volgende stap tot het komen van een definitief milieukeur voor datacenterkoelsystemen gemaakt kunnen worden. Indien u hieraan een bijdrage wilt leveren wilt u dat dan even via mail aan ons melden.

RCC het vakblad van de koudetechniek maakte in hun juni nummer een vermelding van dat haalbaarheidsonderzoek. Zie RCC-Melding_milieukeur.

Comments are closed.