Het milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters binnenkort beschikbaar

Ook uw commentaar kan een positieve bijdrage leveren aan de voorgestelde criteria voor het milieukeur voor klimaatbeheersing bij datacenters!

Download de bijlage “concept MKcertificatieschema DCK 050412” en stuur vóór 14 mei 2012 uw commentaar aan de projectleider van het SMK ivlot@smk.nl.

Op 14 juni staat de vaststellingsvergadering gepland en kan, als alles volgens plan gaat, men er vanaf die datum vol mee aan de slag en kan “het kaf van het koren gescheiden worden” binnen de echt duurzame datacenterkoeling systemen!

Ook Uw mening is voor ons van het grootste belang.

Comments are closed.