Kersttoespraak Koningin Beatrix

In de kersttoespraak 2011 breekt onze koningin een lans voor duurzaamheid.

Een letterlijk genomen deel uit die kersttoespraak:

“Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten.
Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen.
In het handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord:
”De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht.”
Duurzaamheid wordt dat vandaag genoemd.
Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid, maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft.
De aarde die het leven voedt, maar niet voor zichzelf kan spreken, moet een stem krijgen.
In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.
Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in de praktijk te brengen.
Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik.
Kritisch bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden.
Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoordelijke productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat.
Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.
Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen.
Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van immateriële waarden die zin geven aan beschaving.”

DataCenter Infra Solutions sluit zich volledig aan bij deze kerstboodschap en wenst u allen ook een gezond en voorspoedig 2012.

Comments are closed.