Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters is beschikbaar

DataCenter Infra Solutions is de initiatiefnemer geweest voor het op de markt brengen van een milieukeur voor het koelen van datacenters. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek hebben een groot aantal marktpartijen de bal opgepakt en hebben daarvoor criteria opgesteld. Alleen op basis van een toetsing van een onafhankelijke partij op die criteria is het mogelijk dat een datacenter eigenaar/beheerder een milieukeur kan verkrijgen. Het kaf kan nu eindelijk van het koren worden gescheiden.

Het certificatieschema Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters is met ingang van 1 juli 2012 gepubliceerd. Diverse bedrijven uit de sector en gemeenten droegen actief bij aan de ontwikkeling van dit Milieukeur certificatieschema.

Het Milieukeurcertificaat heeft betrekking op klimaatbeheersingssystemen van een datacenter. Door te voldoen aan de criteria van het certificatieschema kunnen datacenters een aanzienlijke energiebesparing en milieuwinst (onder andere minimalisering van de CO2-uitstoot) realiseren.

Lees het complete SMK bericht.

 

Comments are closed.