We hebben ons eerste octrooibewijs ontvangen!

We hebben het officiele octrooibewijs van het verleende octrooi geregistreerd onder 1036636, ingediend op 26 februari 2009, in ontvangst mogen nemen. Het octrooi staat omschreven als “Wijze voor het koelen van een ICT ruimte, alsmede een scheidingselement”.

Het betreft dus de wijze van koelen, waarmee bedoeld DataCenterKoeling™ koelconcept en het daartoe behorende scheidingselement waarmee bedoeld ons ActiefKoeldak™ . Voor een volledige inzage van de Nederlandse inschrijving zie deze link

Andere aanvragen en de PCT aanvraag van dit octrooi zijn nog lopende.

Octrooibewijs in ontvangst genomen

Octrooibewijs in ontvangst genomen

Comments are closed.