Persbericht Agentschap NL. Duurzame koeltechnieken nu te koop!

Persbericht Koeling datacenters Utrecht, 28 november 2011.

Duurzaam koelen van datacenters – zonder gebruikmaking van koelmachines – is nu mogelijk. Innovatieve bedrijven hebben duurzame koeltechnieken ontwikkeld die energiezuinig en rendabel zijn en bijdragen aan groene groei van de sector.

Zie wat Agentschap NL over ons koelconcept DataCenterKoeling™ schrijft in de ANL factsheet “Duurzaam koelen van datacenters“:

DataCenterKoeling™ van Datacenter Infra Solutions

Het concept DataCenterKoeling™ reduceert het energieverbruik fors ten opzichte van traditionele koelsystemen. Dat gebeurt via het ActiefKoeldak™ in de serverruimte en een luchtconditioneringsunit, waarin toevoer van koele buitenlucht plus verdampingskoeling van StatiqCooling. Het gevolg: geen investering in een koelmachine, een optimale besparing aan energie, op een uiterst duurzame manier.

Zie ook de uitgebreide Brochure van het Agentschap NL “ANL brochure Duurzaam koelen van datacenters deel1”. Voor complete versie zie de site van het Agentschap NL.

Ook de nieuwe EIA lijst 2012 en de MIA/VAMIL lijst 2012 zijn beschikbaar en vertonen nogal wat wijzigingen. Voor bestaande datacenters is er erg veel te winnen!

Technieken en praktijkverhalen nu gebundeld

Agentschap NL ondersteunt bedrijven die willen overstappen op duurzame koelsystemen met advies en financiële regelingen. De nieuwe brochure ‘Duurzaam koelen van datacenters’ gaat uitgebreid in op de duurzame koeltechnieken die, na een gedegen testperiode in operationele datacenters, sinds kort als proven technology beschikbaar zijn. De brochure en een factsheet zijn te downloaden op www.agentschapnl.nl/content/brochure-duurzaam-koelen-van-datacenters. Hierin vindt u zowel de leveranciers van de technieken als de datacenters die er al gebruik van maken. Want de tijd is rijp om verduurzaming binnen datacenters verder vorm te geven. Doet u mee?

Een voorbeeld: 10% van het elektriciteitsgebruik van Amsterdam komt voor rekening van datacenters. Vooral het koelen vraagt veel energie: 30 tot 50% van het totale energieverbruik van een datacenter. Daar komt bij dat conventionele koelmachines klimaatonvriendelijk zijn vanwege het gebruik van chemische koudemiddelen.

De technieken verlagen het energieverbruik van datacenters met 30% of meer, waardoor een EUE (verhouding totaal energieverbruik/IT-verbruik) van minder dan 1.2 haalbaar wordt.

Duurzame koeling heeft vele voordelen

De innovatieve technieken maken gebruik van koude buitenlucht, waterverdamping, koude uit de bodem of uit diepe plassen. Het zijn duurzame koelmethoden, die nog een tweede belangrijk aspect kennen: ze sparen elektrisch vermogen uit, leiden niet tot meer watergebruik en zijn rendabel. Voor wie ze toepast in een datacenter, snijdt het mes dus aan twee kanten. Richard Boogaard van SmartDC: “Duurzame koeling biedt voordelen op meerdere vlakken. Het is altijd beschikbaar, energiezuinig, gebruiksvriendelijk en geeft een betere luchtkwaliteit.”

Agentschap NL – onderdeel van het ministerie van EL&I – ondersteunt zowel koploperbedrijven die de innovatieve koeltechnieken op de markt brengen, als datacenters die kiezen voor duurzame koeling.

Comments are closed.