Tips voor duurzame projecten op gemeentelijk niveau

(Bron SenterNovem)

Tips voor duurzame projecten op gemeentelijk niveau

Hoe gaan gemeentelijke beleidsambtenaren het beste om met nieuwe ideeën op het gebied van duurzame energie? En hoe komt een lokaal plan daadwerkelijk tot uitvoering? Tijdens een bijeenkomst van het themateam Duurzame energieproductie wisselden ‘klimaatmannen’ van verschillende gemeenten ‘tips en trucs’ met elkaar uit. In het themateam Duurzame energieproductie van SenterNovem komen beleidsmedewerkers van elf gemeenten samen. Ze delen ervaringen met innovatieve duurzame energieprojecten op lokaal niveau.
In een brainstorm op 17 september stonden ze stil bij drie vragen:
• Hoe ontstaan nieuwe ideeën voor duurzame energietoepassingen in gemeentes?
• Hoe til je een initiatief van de grond?
• En wat zijn de voorwaarden voor een goede uitvoering?

Open vizier voor frisse ideeën
Soms ontstaan ideeën via officiële beleidslijnen. Soms komt een idee uit de gemeenteraad. Vaak ligt er een groter projectplan aan ten grondslag, bijvoorbeeld voor stadsvernieuwing of -uitbreiding. Voor het verder vormgeven van ideeën moet een beleidsambtenaar hoe dan ook zelf actief aan de slag. De gouden tip: ga met een open vizier om tafel met (externe) deskundigen, strategische partners, projectleiders, adviseurs, leveranciers en buurtgemeenten. Luister naar mogelijkheden die zij noemen en maak het beeldend voor de eigen gemeente. Daardoor borrelen vaak de beste ideeën naar boven.

Zoek medestanders voor start
Voor de start van een nieuw initiatief is timing essentieel. Is de tijd rijp? Is er subsidie beschikbaar? Dan is het zaak om gelijk in te koppen. Dat kan door de betrokken wethouder enthousiast te maken. Of door aansluiting te zoeken bij netwerken waar relevante issues worden besproken. Ook het zoeken naar interne ‘medestanders’ is een aanrader. Met hen kun je het voortouw nemen om initiatieven voor duurzame energie van de grond te tillen. Ook een goede tip: maak een lijstje van bondgenoten en sleutelfiguren binnen de eigen gemeente. Hiermee kan worden voorkomen dat een initiatief struikelt in de hiërarchie.

Spirit erin houden bij uitvoering
De basis voor een succesvolle uitvoering ligt vaak in een breed gedragen bestuurlijk besluit. Daarnaast is het kwestie van de juiste mensen op de juiste plek: in de uitvoeringsfase zijn ‘doeners’ nodig om de spirit erin te houden. Als het zinvol is, kan een beleidsmedewerker zichzelf upgraden tot opdrachtgever. Maar soms is het handiger om een stapje terug te nemen. Door een ander, bijvoorbeeld een wethouder, de credits te gunnen. De beleidsambtenaar blijft wel betrokken en maakt gebruik van gemeentelijke sleutelfiguren die de plannen ook in deze fase blijven verdedigen. Dat geeft de nodige rust om op de achtergrond op grote lijnen te blijven meedenken. En blijft er ruimte over om bij te dragen aan weer nieuwe initiatieven voor duurzame energietoepassingen op lokaal niveau.

Comments are closed.