DataCenterKoeling™ Duurzaam én goed

Partners

Detail_logo_AgentschapNL  DMB_Amsterdam_logo

 SmartDC_logo

 e-Quest_logoColoCenter Zoetermeer

VanHelmond_logo

    DCMR-Rijnmond

   Getronics_logo      peutz    Tilburg-innovation-center acceleration

north-air      statiq-cooling     Airpro_logo

 

Zoals we in de kop al vermelde is een relatief klein bedrijf blijkbaar wel in staat, door het aangaan van samenwerkingsverbanden met de grote marktinvloedrijke partijen, om nieuwe innovaties op een verantwoorde wijze in de markt te kunnen zetten.
Grote bedrijven van naam en faam verbinden hun naam echter niet zomaar even aan een nieuwe innovatie als er nog gerede twijfel over de kwaliteit daarvan zou bestaan.

Uiteraard zullen er in de praktijk, in nieuw voorkomende situaties, mogelijk nog wat kleine uitdagingen aandienen maar die zullen zich zeer zeker beperken tot het vakmanschap behorende oplossingen (zoals te zien hebben we een overvloed aan beschikbaar vakmanschap). Het totale datacenter koelconcept is op dit moment een “proven technologie” nadat het al bijna anderhalf jaar operationeel is in het snelgroeiende datacenter van SmartDC en het koelconcept DataCenterKoeling™ tot hun standaard koelsysteem heeft gemaakt.

Om ook uw vertrouwen te winnen, vermelden we in deze pagina de betrokken partijen met hun ondersteunende rol voor deze nieuwe innovatie DataCenterKoeling™ .

Marktpartijen die het innovatieve duurzame koelconcept ondersteunen

Top

Agentschap NL

 Logo_AgenstschapNL

Agenschap NL (voorheen SenterNovem)

Begin 2011 werkten er 2153 fte’s bij het Agentschap NL. Het Agentschap NL is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Agentschap NL heeft in 2009 aan DataCenter Infra Solutions via de ROB-regeling een KIM subsidie toegekend. ROB staat daarbij voor Reductie Overige Broeikasgassen en KIM staat voor (Klimaatvriendelijke Innovaties naar de Markt).

Eind 2011 is er door het het AgentschapNL namens het ministerie een factsheet en brochure uitgebracht waarin vermeld staat:
“Het concept DataCenterKoeling™ reduceert het energieverbruik fors ten opzichte van traditionele koelsystemen. Het gevolg: geen investering in een koelmachine, een optimale besparing aan energie, op een uiterst duurzame manier.”

Als u meer wilt weten over subisidie regelingen die verband houden met ons koelconcept dan kunt u deze vinden via deze link

Top


DMB_Amsterdam

DMB_Amsterdam_logo

DMB Amsterdam (Dienst Milieu en Bouwtoezicht Gemeente Amsterdam) heeft alle ondersteuning aan het project “Groen DataCenterKoeling™ zonder koelmachines”. DMB Amsterdam en de ICT sector zijn op 16 april 2008 van start gegaan met het ‘Green-IT’ initiatief. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe het forse energiegebruik in deze zeer snelgroeiende en zeer energieverslindende sector gereduceerd kan worden met behoud van de economische groei.

groene-datacenter-koeling

Ons eerder uitgevoerde project “groene datacenter koeling zonder koelmachines” sluit dan ook geheel aan bij de Green IT doelstellingen van het klimaat bureau van de gemeente Amsterdam en is een heel grote stap voorwaarts in het daadwerkelijk realiseren van die MJA afspraken.

DMB Amsterdam zal als bevoegd gezag vooral bij de niet deelnemers aan de MJA handhavend optreden op basis van de Wet milieubeheer, met betrekking tot de naleving van energievoorschriften. Daarnaast zullen de gemeentes in de controlefrequentie (handhaving) deelname aan MJA laten meewegen. (PUE bestaand 1,4 en nieuw 1,3)

De DMB Amsterdam is verantwoordelijk voor een grote regio waarin nagenoeg alle datacenter bedrijven wel een of meerdere operationele datacenters bezitten. Rond de 10% van het totale elektriciteitsverbruik van de regio Amsterdam gaat naar die datacenters! Er is meer vraag naar stroom dan de regio beschikbaar heeft.

DMB Amsterdam en de markt hebben samen een direct belang bij een forse energiebesparing. Mede om deze reden is begin 2010 door de partijen het World Congress on Information Technology, WCIT 2010, georganiseerd in Amsterdam. DataCenter Infra Soltions was een van de ronde tafeldeelnemers die meegedaan heeft aan het energieneutraal datacenter van de toekomst. Zie daarover de OZZO video op 1:50 minuut.

Top

SmartDC

SmartDC_logo

 

SmartDC streeft naar “groene” en praktische maatwerkoplossingen voor hun klanten. Zij willen ook onze klanten helpen hun doelen te bereiken door een goede en betrouwbare partner te zijn op het gebied van datacenterdiensten. Zij zijn betrokken, gemotiveerd, weten wat kwaliteit is en denken écht mee.

Het zeer snelgroeiende SmartDC is de eerste en ook nog steeds de grootste gebruiker van het koelconcept DataCenterKoeling™ en heeft ons de ruimte geboden voor het inrichten van onze demolocatie. Naar aanleiding van een vol jaar in gebruik hebben van ons koelconcept DataCenterKoeling™ in het live datacenter,  heeft SmartDC daarop besloten om alle nieuwe uitbredingen ook met ons koelconcept uit te gaan voeren.

Top

e-Quest

e-Quest_logo 
e_Quest  e-Quest Automatisering is een innovatieve en dynamische onderneming gevestigd in Helmond. Met een team van 30 enthousiaste en goed gecertificeerde medewerkers wordt de kantoorautomatisering van bedrijven in Helmond en binnen een straal van zo’n 35 kilometer daaromheen, gefaciliteerd. De dienstverlening van e-Quest is onderverdeeld in drie pijlers; kantoorautomatisering, glasvezel en het datacenter. Deze drie pijlers zijn zo opgezet dat e-Quest geen afhankelijkheid van derden heeft en haar klanten optimaal kan bedienen. e-Quest is hierin uniek binnen Nederland en veruit marktleider in de regio.

e-Quest heeft als missie; het ontwikkelen en verkopen van een compleet en kwalitatief hoogwaardig pakket van diensten voor kantoorautomatisering, die aansluit bij de vraag vanuit de markt.

Datacenter

In 2012 zal e-Quest een nieuw en uniek datacenter in gebruik nemen. Het ultra GROENE en moderne datacenter heeft een capaciteit van 150 racks en zal voldoen aan alle laatste standaarden voor een TIER3 datacenter. U kunt dus gebruik maken van een centrale, optimaal ontsloten, locatie voor uw ICT in Helmond. Wederom een product met optimale kwaliteit waarmee we lokaal en regionaal een uniek concept willen bieden voor onze klanten.

Top

ColoCenter

 ColoCenter

ColoCenter is een nieuwe datacenter onderneming.

ColoCenter opent in 2012 het nieuwste datacenter van Nederland. De locatie bevindt zich in Zoetermeer op het bedrijventerrein Lansinghage. Midden in de randstad goed bereikbaar door middel van snelwegen en spinternieuwe provinciale ontsluitingen. Hiermee is de ligging ideaal voor bedrijven gesitueerd in Rotterdam, Den Haag, Delft en natuurlijk Zoetermeer zelf.

ColoCenter heeft als missie; het ontwikkelen en verkopen van een compleet en kwalitatief hoogwaardig pakket van No Nonsense housingdiensten die aansluit op de vraag vanuit de markt.

Datacenter

In 2012 zal ColoCenter een nieuw en uniek datacenter in gebruik nemen. Het ultra GROENE en moderne datacenter heeft een capaciteit van 150 racks en zal voldoen aan alle laatste standaarden. U kunt dus gebruik maken van een centrale gelegen locatie voor uw ICT.

Top

H. van Helmond Besturingstechniek

VanHelmond_logo

 H. van Helmond Besturingstechniek heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van machine- en procesbesturingen.  Begonnen als eenmanszaak in november 1998, zijn we nu anno 2011 met een vast team van 8 medewerkers.

De besturing van het koelconcept DataCenterKoeling™ is door Han van Helmond ontworpen, geleverd en geprogrammeerd. 

Top

DCMR Mileudienst Rijnmond

DCMR-Rijnmond 
DCMR Milieudienst Rijnmond   werkt voor bewoners, bedrijven en de overheid.
Ruim 1,2 miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen bij ons 24 uur per dag hun milieuklachten kwijt, maar ook vragen stellen over het milieu in het gebied. Meer dan 22.000 bedrijven vragen bij ons hun vergunning aan. Sommigen krijgen een vergunning op maat, anderen hoeven slechts hun activiteiten te melden. Ook neemt DCMR met zijn milieuexpertise deel in projecten in binnen- en buitenland.

Historie

De feitelijke oprichting van de DCMR dateert van 1971. De toenmalige Rijnmondraad besloot in dat jaar, gelet op de grote concentratie van milieubelastende activiteiten in een verstedelijkt gebied, tot oprichting van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.

Tussen de verschillende vormen van milieubelasting bestaat in het gebied een belangrijke samenhang, enerzijds vanwege cumulatieve effecten, anderzijds doordat de milieubelastingen vaak zijn terug te voeren op dezelfde bedrijfssectoren. Een gezamenlijke inspanning, waarbij provincie en gemeenten samenwerken, is voor de aanpak van de milieubelasting noodzakelijk.

DCMR is een van de deelnamers aan het opstellen van de criteria voor het milieukeur datacenterkoeling dat door het SMK in ontawikkeling is en waarvan wij de initiatiefnemer waren.

Top

Getronics

 Getronics_logo

KPN (voorheen Getronics) met een wereldwijde omzet van 2,2 miljard euro in 2008 en circa 14.000 medewerkers (FTE) per HY 2009 is Getronics de grootste ICT-dienstverlener in de grootzakelijke markt van de Benelux en een toonaangevende speler wereldwijd. Zij weten als geen ander hoe belangrijk de Continuïteit van Bedrijfsprocessen is en daarom  heeft Beveiliging_en_Continuiteit_van_Bedrijfsprocessen_-_De_Visie_van_Getronics[1]uitgegeven.
Getronics, als KPN dochter, wil het DataCenterKoeling™ koelconcept als een van de partners in de markt verkopen, installeren en onderhouden naast het door hen al ondersteunde Kyotowiel koelconcept. Het Kyoto koelconcept is inzetbaar voor de omvangrijke datacenters met zeer grote vermogens en het DataCenterKoeling™ concept is gepositioneerd in de doelgroepmarkt daaronder. Daartoe behoren dus ook nagenoeg alle datacenters, ook wel server ruimtes, ICT-ruimtes en/of computerruimtes genoemd, die in eigen beheer en eigen gebruik zijn van bedrijven.

Zeker installatie projecten van grotere omvang zullen niet zelfstandig door DataCenter Infra Solutions uitgevoerd worden omdat het bedrijf gewoonweg nog veel te klein is om dat ook verantwoord te kunnen doen. Gedurende de eerste periode van de marktintroductie zal DC-IS primair optreden voor de advisering en het ontwerp en het geven van technische ondersteuning tijdens de uitvoering van de installaties, het optimaal inregelen van de installatie en het (overigens minimaal benodigd) onderhoud.

Vooruitlopend op de uitrol van het totale koelconcept DataCenterKoeling™ zal het ActiefKoeldak™ al wel per direct uitleverbaar zijn door Getronics voor de toepassing in bestaande datacenters.

In plaats van met de passieve koudestraat afsluitingen kan direct al aan de slag gegaan worden met het ActiefKoeldak™ waardoor toekomstige misinvesteringen voorkomen worden.

Het ActiefKoeldak™ is ook redundant of aanvullend inzetbaar met een downflow koelconcept.
Bovenstaand een principe tekening van die opstelling.

Top


Peutz

peutz

Peutz is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek, bouwfysica, duurzaam bouwen, lawaaibeheersing, trillingstechniek, milieutechnologie, (brand-) veiligheid en arbeidsomstandigheden. Motivatie en deskundigheid, ondersteund door geavanceerde faciliteiten zorgen voor de hoge kwaliteit van het werk van Peutz.

Op genoemde gebieden behoort Peutz tot de grootste adviesbureaus in Nederland.

Daarnaast wil Peutz een leidende positie in gaan nemen binnen de advisering van datacenters en zal daartoe onder meer haar kennis en ervaring inzetten om met DC-IS alle ROB KIM projectdoelstellingen ook succesvol te kunnen realiseren. Zeker het koelen met directe buitenlucht sluit naadloos aan op het ervaringsgebied van Peutz.

Peutz wil de plaatsing van het DataCenterKoeling™ koelconcept in de markt ondersteunen, zodat u vooraf al de volledige zekerheid kunt krijgen in het functioneren van het koelconcept.

Peutz_Participant_DGBC

Binnen Peutz zijn drie door de DGBC opgeleide BREEAM-NL-experts werkzaam, die gecertificeerd zijn om de procedure ter verkrijging van een label te begeleiden. Daarnaast is binnen Peutz de ervaring en expertise aanwezig om integraal adviezen uit te brengen betreffende een groot en zwaarwegend deel van de beoordelingscriteria van de BREEAM-NL methode. Met name op de aspecten gerelateerd aan het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp alsook ruimtelijke ordening is Peutz gespecialiseerd.

Hieronder een berekening die zij voor DataCenter Infra Solutions uitgevoerd hebben over het ontstaan van de temperatuurontwikkelingen binnen een datacenter, dat uitgevoerd is met het ActiefKoeldak .

Ondersteunende MKB bedrijven / leveranciers


TIC

Tilburg-innovation-center

TIC, het centrum in Tilburg waar gewerkt wordt aan innovatie. TIC stimuleert en helpt ondernemers, met een focus op het gebeid van onder andere de ICT in Midden Brabant met het in de markt zetten van hun product en uitgroei van de eigen organisatie.

Top


Acceleration

acceleration

Acceleration streeft er naar producten en diensten op de markt te brengen die oplossingen zijn voor behoeften van mensen op het gebied van wonen, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Ze participeren risicodragend in innovatie en succesvolle marktintroducties. Ze moeten zelf enthousiast zijn over het product of concept en enthousiast zijn over de betrokken ondernemer. Dan stappen ze risicodragend in en investeren mee. TIC / Acceleration levert die ondersteuning aan DataCenter Infra Solutions om het DataCenterKoeling™ koelconcept tot een succes te maken.

Top


NorthAir

north-air

Ze hebben écht iets met lucht en vooral met schone lucht. Doelstelling van NorthAir is het zorgen voor een schone- en prettig werkbare kwalitatieve lucht in uw woon- of werkomgeving. NorthAir is dé specialist op het gebied van WarmteTerugWin (WTN) installaties, Airsocks en Luchtkanalen en bouwt onze gepatenteerde (Patent Pending) LuchtBehandelingsKasten (LBK’s) en levert en installeert de textiele doeken en kanalen. Zij verstaan hun vak, zijn betrokken en denken alleen in oplossingen en blijven ook staan als het even wat moeilijker wordt.

Top


StatiqCooling

statiq-cooling

StatiqCooling biedt producenten van luchtbehandelingkasten toegang tot de nieuwe generatie duurzame verdampingskoeling en een reëel alternatief voor conventionele airconditioning. StatiqCooling is leverancier van de innovatieve koelblokken voor het “Groene datacenter zonder Koelmachines”. De toegepaste koelblokken in de LBK zijn daarbij van StatiqCooling die daarmee zelfs de 2e plaats van de top 100 bereikte bij de MKB Innovatie Top 100 in 2009. Dus StatiqCooling Insite.

Top


Airpro

Airpro_logo

Airpro  Welkom bij de specialist in luchtbehandeling

Zoekt u kennis en ervaring op het gebied van luchtbehandeling? Wilt u zaken doen met een specialist die luchtkanalen en alle toebehoren levert en monteert? Dan bent u nu op de juiste website. Airpro is een projectenbureau waar mensen werken, die dankzij hun jarenlange ervaring weten waar ze over praten én –zeker zo belangrijk – waar u over praat. Bovendien leveren de mensen van Airpro het complete pakket: van luchtbehandelingskast tot en met rooster. Ze hebben dan ook al heel wat luchtbehandelingsprojecten begeleid en uitgevoerd. Projecten in de utiliteit, de industrie en de gezondheidszorg. Zowel nieuwbouw als renovatie.

Top